Werken of leren?

Thuis blijven wonen

of op mezelf?

Jongeren

Volwassen worden, je leven zelfstandig gaan inrichten, eigen weg en plek gaan vinden in onze maatschappij. Soms lukt dat niet omdat er problemen zijn. Je hebt het gevoel er alleen voor te staan, maar wie of wat kan jou helpen?

Ben je vastgelopen of dreig je vast te lopen, doe iets. Zet die belangrijkste stap: zoek hulp!

  • Er zijn spanningen thuis. Het liefst zou je op jezelf willen wonen, maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat komt er allemaal op je af? Wat moet er geregeld worden? Hoe kom je aan woonruimte?
  • Je hebt geen of te weinig zelfvertrouwen, je hebt het gevoel dat niets lukt.
  • Op school gaat het niet lekker. Je spijbelt regelmatig, je wordt gepest en je staat op het punt om er de brui aan te geven.
  • Je hebt grote moeite om financieel rond te komen.
  • Doordat je niet meer naar school gaat en nog geen werk hebt, mis je dagritme. Je zou graag wat om handen willen hebben.

 Hoe nu verder?

 Onze werkwijze