MIC-melding

Binnen Samen Vooruit wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s (gevaarlijke situaties), incidenten en calamiteiten.
Er is sprake van een risico als een onbedoelde situatie had kunnen leiden tot schade aan de cliënt. 
Een incident is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.  
Een calamiteit is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. 

Bij dit soort situaties dienen de medewerkers van Samen Vooruit een MIC-melding te maken. In een MIC-melding wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met risico's, (bijna) incidenten en calamiteiten. Dit met als doel om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen en continu verbeteringen door te voeren.
Het continu leren en verbeteren staan in dit proces centraal.

Jaarverslag MIC-meldingen

Voor het jaarverslag 2020, KLIK HIER.

Analyse MIC-meldingen

Voor de analyse van MIC-meldingen 2021, KLIK HIER .