Vertrek

06/12/2018

Na overweging en in overleg met mijn collega-bestuurder Nathalie Konings, heb ik besloten
om mijn functie als bestuurder van Samen Vooruit per 19-11-2018 te beëindigen.
Voornaamste reden hiertoe is dat ik het in deze leeftijdsfase rustiger aan wil gaan doen,
meer tijd voor mezelf wil hebben, zo naar mijn pensionering wil toegroeien.

Ik kijk terug op goede, maar ook hectische jaren. Jaren waarin Samen Vooruit als
nieuwkomer een plek op de Zorgkaart moest zien te veroveren.
Samen Vooruit heeft deze plek inmiddels en ik neem afscheid vanuit de gedachte dat ik mijn
steentje hieraan heb kunnen bijdragen.

Ik wil eenieder (cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, relaties) dankzeggen voor de
samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen.
Ik spreek de wens uit dat Samen Vooruit die plek mag blijven waar cliënten zich begrepen en
gewaardeerd voelen en waar ze hoe dan ook “Vooruit” komen.

Groet,
Jos van Hooff

64