Vacature: Ambulant begeleider M/V

Hoe laat je mensen ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf denken? Wie geeft hen dat zetje zodat ze weer durven meedoen, eigen verantwoordelijkheid nemen en groeien? Samen Vooruit ondersteunt en creëert nieuwe kansen voor mensen die zijn vastgelopen: thuis, op het werk of op school. Een aanpak waarin werk of een zinvolle dagbesteding een hoofdrol speelt.

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn mensen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht.

Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Het is een zelfstandige functie met een grote mate van vrijheid. Je werkt ambulant en organiseert je werkzaamheden en afspraken zodat cliënten de begeleiding ontvangen waar ze recht op hebben of die ze nodig hebben Je bent flexibel in je werktijden en je stemt dit af met de cliënt.

Het werkgebied is Zuid Limburg, Midden Limburg of Zuid Oost Brabant. Als ambulant begeleider zal je overwegend cliënten begeleiden die zelfstandig wonen.

Het betreft een zelfstandige functie waarbij intervisie en regelmatig (multidisciplinair) zorgoverleg een vast onderdeel is.